Юридичний супровід реєстрації іноземних інвестицій в Україні

Наша компанія надає комплекс юридичних послуг з реєстрації іноземних інвестицій в Україні.

Законодавство України визначає базові поняття даного питання, а саме:

Іноземними інвестиціями є – будь які цінності, які іноземні інвестори вкладають в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до чинного законодавства України, що мають на меті отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Іноземними інвесторами в свою чергу є – суб’єкти (юридичні та фізичні особи, іноземні держави, інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності), які проводять інвестиційну діяльність на території нашої держави.

Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Отже виходячи з цього, ми можемо окреслити вигляд у якому найчастіше здійснюються іноземні інвестиції: іноземні валюти; валюта України – гривня; рухоме і нерухоме майно та пов’язані з ним майнові права; акції, облігації, інші цінні папери, та корпоративні права, виражені у конвертованій валюті, та інше.

Законодавство також визначає, що підприємством з іноземними інвестиціями – є підприємство (будь якої організаційно-правової форми) створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого складає не менше 10 відсотків.

Реєстрація іноземних інвестицій надає право інвестору отримати державні гарантії захисту: в разі зміни законодавства; щодо примусових вилучень, та незаконних дій державних органів та їх посадових осіб; компенсації та відшкодування можливих збитків; гарантій у разі припинення інвестиційної діяльності; переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Підприємствам з іноземними інвестиціями надаються митні пільги - майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладання митом.

В свою чергу, незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг і гарантій, передбачених законом.


Послуги нашої компанії включають:

 • надання консультацій з питань реєстрації іноземних інвестицій в Україні;
 • підготовку необхідних документів;
 • подання необхідних документів;
 • отримання інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції та присвоєння їй реєстраційного номеру.

Для початку роботи необхідно надати документи:

 • документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (статут підприємства - нотаріально завірену копію);
 • договір (контракт) про спільну діяльність та всі зміни (доповнення) якщо такі є (нотаріально завірені копії).
 • виписка (копія завірена печаткою та підписом керівника підприємства).
 • витяг зі статистики (копія завірена печаткою та підписом керівника підприємства).

документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції:

 • у вигляді іноземної валюти або валюти України - довідка з банку (оригінал);
 • у вигляді майнового внеску - копії митних декларацій, завірені печаткою та підписом керівника підприємства та інше.
 • доручення, легалізоване МЗС України, від іноземного інвестора на право виконувати функції, пов'язані з реєстрацією іноземної інвестиції (оригінал або нотаріально завірена копія);

Термін реєстрації: до 30 днів з моменту надання вищезазначених документів та інформації.

Вартість послуги: від 4000 грн., у вартість входить оплата державного мита.