Ліцензія на здійснення посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном

Вартість та терміни отримання ліцензії на здійснення посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном:

ВартістьТермін
4000 грн.
+ офіційні платежі в розміріоднієї мінімальної заробітної плати
30 роб. днів

Наша компанія надає комплекс юридичних послуг з отримання ліцензії для провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Для здійснення будь-якої діяльності, в т.ч. консультаційної, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, необхідно отримати ліцензію, яка видається в установленому законодавством України порядку.

Згідно з чинним законодавством України, посередницька діяльність - це надання послуг щодо пошуку роботи у відповідності із заявленими вакансіями роботодавців та надання інформаційно-консультаційних послуг про можливості працевлаштування, умови, розміри оплати праці, а також про назви і місця знаходження роботодавців.

Здійснювати зазначену діяльність може як юридична особа, так і фізична особа-підприємець.

Інформація про умови праці - сукупність даних про фактори виробничого середовища, тривалості робочого часу і часу відпочинку, надання відпусток, оплату праці, а також інші відомості у сфері соціального забезпечення, які можуть впливати на здоров'я та працездатність працівника і повинні бути відображені в проекті трудового договору.

Обробка особистих даних клієнта полягає у збиранні, зберіганні, відборі і розповсюдженні інформації, яка підтверджує кваліфікацію і професійний досвід клієнта, а також будь-якої іншої інформації щодо його працевлаштування.

Строк дії ліцензії необмежений.

До комплексу послуг, які надає наша компанія, входить:

 • кваліфікована консультація з питань процедури отримання ліцензії;
 • інформування про чинне законодавство у сфері ліцензування;
 • підготовка та подання пакету документів відповідно до вимог органу ліцензування;
 • отримання ліцензії.

Документи, необхідні для отримання ліцензії:

 • виписка з Єдиного державного реєстру;
 • копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання або оренди приміщення для здійснення зазначеного виду діяльності;
 • копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;
 • копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;
 • копія документа, який підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в країні місцезнаходження;
 • копія/витяг документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України;
 • копія документа, який підтверджує, що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує (надає) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян на судна іноземних власників;
 • копія колективного договору (угоди), укладеного між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням (за наявності), а в разі його відсутності довідка, засвідчена іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався;
 • копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з іноземним суб'єктом господарської діяльності;
 • банківські реквізити.
(044) 590-57-58 (067) 343-57-58