Отримання громадянства України

Вартість та терміни отримання громадянства України:

Вартість Термін
від 15 000 грн 3 - 12 місяців

Наша компанія надає комплекс юридичних послуг по отриманню громадянства України.

Законодавство України, а саме Закон «Про громадянство України», встановлює порядок та підстави для прийняття до громадянства України іноземних громадян або осіб без громадянства.

Визначається 10 підстав за якими можливе отримання громадянство України:

 • За народженням (при підтверджені фактів народження – свідоцтво про народження та інше);
 • За територіальним походженням (при підтверджені фактів походження – архівні довідки, рішення суду, тощо);
 • Внаслідок прийняття до громадянства (дотримання Конституції України та визнання її законів; декларації про відсутність іноземного громадянства або зобов’язання його припинити; безперервне проживання на території України протягом 5 років; отримання дозволу на імміграцію; володіння державною мовою або її розуміння в достатньому для спілкування обсязі; наявність джерел існування);
 • Внаслідок поновлення у громадянстві:
 • В результаті усиновлення;
 • В результаті встановлення над дитиною опіки чи піклування, оформлення дитини в дитячій заклад або заклад охорони здоров’я, до дитячого будинку сімейного типу або прийомну сім’ю чи передачу на виховання до сім’ї патронатного вихователя;
 • В наслідок встановлення опіки над особою, яка визнана судом недієздатною;
 • У зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 • В результаті визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
 • За наявністю інших підстав, які передбачені міжнародними угодами.

 

Послуги нашої компанії включають:

 • надання консультацій з питань отримання громадянства України;
 • підготовку необхідних документів;
 • подання заяви та необхідних документів для отримання громадянства України.

 

Для початку роботи необхідно надати документи:

 • заяву;
 • 3 фотокартки (розміром 35 х 45 мм);
 • один з наступних документів: (декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства; заяву про зміну громадянства - для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України та набуття громадянства України відповідно до законодавства України; документ, що підтверджує факт припинення іноземного громадянства, - для іноземців, які перебувають у громадянстві держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав; зобов’язання припинити іноземне громадянство - для інших категорій іноземців. Зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України);
 • паспорт з нотаріально засвідченим переклапдом на українську мову;
 • документ що підтверджує підстави для отримання громадянства України;
 • документи на будинок\квартиру де іноземець зареєстрований або збирається реєструватися післі отримання громадянства;
 • довідка про несудимість на території України;
 • довідка про несудимість з країни, громадянином якої є іноземець;
 • один із таких документів: (документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх 5 років - для особи, яка в’їхала в Україну іноземцем (або 2 роки якщо іноземець перебуває в шлюбі з громадянином України); документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх 3 років, разом з документом, який підтверджує, що особа в’їхала в Україну особою без громадянства - для особи, яка в’їхала в Україну особою без громадянства; копію документа, що підтверджує отримання дозволу на постійне проживання в Україні; копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про прописку на території України; документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування; копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома - для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови; документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має фізичні вади (німа, сліпа, глуха).
 • документ про наявність законних джерел існування.
(044) 590-57-58 (067) 343-57-58